Skip to main content

Dialoog leidt tot vernieuwing

In mijn vorige artikel (‘Relatie-kwaliteit kun je zelf ontwikkelen’) heb ik besproken wat ‘Relatie-kwaliteit’ is, hoe je de kwaliteit van je eigen relaties in beeld kunt brengen, en wat de bouwstenen zijn, waarmee je de kwaliteit van je relaties kunt verbeteren. In dit artikel bespreek ik wat het ons kan opleveren, als we in dialoog met elkaar de kwaliteit van onze relaties verder versterken. Goede relaties stimuleren ons om het beste uit onszelf te halen.

Natuurlijk zijn goede relaties een bron van vreugde voor alle betrokkenen en vaak ook voor de omgeving. Goede relaties zijn een veilige en stimulerende basis voor onze persoonlijke ontwikkeling. Goede relaties stimuleren ons om het beste uit onszelf te halen.

In het werken met dialoog hebben we ontdekt dat er nog iets meer is dan dat. We willen dat aangeven met de ondertitel van ons boek is: ‘Relatie-kwaliteit als bron van vernieuwing’.
We hebben in dialoogprocessen steeds weer gemerkt, dat als de relatie voldoende aandacht gekregen heeft, als de thema’s die zich aandienden onder ogen gezien zijn, kortom: als er voldoende relatie-kwaliteit ontwikkeld is, dat er dan een andere beweging op gang komt. De focus van de aandacht verschuift van de relatie zelf, naar datgene waar de relatie voor bedoeld is. Er komt een proces op gang. Dat proces wordt gekenmerkt door de beleving van vreugde, vrijheid en enthousiasme, waarmee het gepaard gaat. Partners in een relatie voelen zich in hoge mate vrij om ‘hun eigen ding te doen’ en ontdekken tot hun verrassing dat al die ‘eigen dingen’ met elkaar samenhangen en bijdragen aan het doel waarvoor mensen bij elkaar gekomen zijn.
Als er voldoende relatie-kwaliteit ontwikkeld is, wordt duidelijk waar de relatie voor bedoeld is

In persoonlijke relaties komen processen van persoonlijke groei en groei naar innerlijke vrijheid op gang. In werkrelaties ontstaat een levende verbinding (hartsverbinding) met het externe doel, waarop het team of de organisatie gericht is. In leer- en onderwijssituaties komt het innerlijke weten en de innerlijke leerbehoefte van leerlingen, studenten en docenten voorop te staan. Dat vormt de basis om zich nieuwe competenties eigen te willen maken. We hebben die beweging, die we in allerlei vormen steeds weer zagen opduiken samengevat onder de term ’vernieuwing’. We bedoelen daarmee dat een ontwikkelingsproces, dat soms gestagneerd of vertraagd geraakt was, weer volop begint te stromen. Dat er energie vrijkomt om je te verbinden met doelen, die de moeite waard zijn en je daarvoor in te zetten.
Dialoog gaat ook over daadkracht, over verandering

Dialoog gaat dus niet alleen over verbinding met jezelf en met elkaar. Dat is meer de ‘vrouwelijke pool’ van het dialoogproces. In de beeldvorming over dialoog lijkt het soms alsof dat het hele verhaal is, maar het is maar de helft van het verhaal. Dialoog begint wel met verbinding maken. Vanuit die verbinding ontstaat een creatieve energie die gericht is op het in de wereld brengen van de inspiratie, op verandering, op daadkracht. Dat wordt wel de meer ‘mannelijke pool’ genoemd. In een volledig dialoogproces komen die twee bewegingen samen. Relatie-kwaliteit wordt een krachtig stromende bron van vernieuwing.

Kees Voorberg, sept. 2018

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  015 - 28 55 219  |  Glazenmakerstraat 19  |  2645 KX Delfgauw     kleine facebook   linkedin grijs