Skip to main content

Heb jij een mannelijk of vrouwelijk hart

Heb jij een mannelijk of een vrouwelijk hart
Eén van de inspiratiebronnen voor mijn werk als coach is Christian Pankhurst, de oprichter van Heart I.Q. Hij maakt onderscheid tussen het masculiene en het feminiene hart.

Mensen, mannen én vrouwen, die een overwegend masculien hart hebben, ervaren een sterke drijfveer om een bijdrage te willen leveren aan het leven en welzijn van anderen. Ze willen vanuit hun kwaliteiten, hun vaardigheden en hun wijsheid graag iets betekenen voor anderen. Het geeft hun leven betekenis om een ‘purpose’ te hebben, een groter doel buiten zichzelf. Er is een gerichtheid naar buiten. Dat hoeft niet ver weg te zijn. Het kan gericht zijn op mensen in je naaste omgeving, je familie, je buurt, de collega’s op je werk. Het kan ook gericht zijn op iets dat verder weg ligt: een bijdrage leveren aan de samenleving, bijdragen aan hervormingen in het onderwijs, een nieuw medicijn willen ontdekken, of wat dan ook.
De diepe verlangens van vrouwen en mannen, die een overwegend feminien hart hebben, zijn minder naar buiten gericht. Zij zijn primair geïnteresseerd om aandacht te geven aan hun eigen leven. Ze zijn bezig met persoonlijke ontwikkeling, met het ontdekken van hun eigen essentie. Ze zijn geïnteresseerd in relaties als ruimte voor persoonlijke groei. Ze zijn meer bezig met ‘zijn’ dan met ‘doen’. Ze leveren ook een bijdrage aan het welzijn van anderen en aan de samenleving, maar meer door wie ze zijn -door hun ‘beingness-‘ dan door de projecten, waar ze aan werken.
Zijnskwaliteiten en verbinding staan voor mij voorop. Het werkt bevrijdend om dat te accepteren van mezelf

Gemiddeld genomen hebben mannen vaker een masculien hart en hebben vrouwen vaker een feminien hart. Maar er zijn ook heel veel mannen met een meer feminien hart en heel veel vrouwen met een meer masculien hart. Er zijn ook mensen bij wie het masculiene en het feminiene deel van hun hart behoorlijk in evenwicht zijn. Door het werken met Christian ontdekte ik dat mijn hart primair een feminien hart is. Zijnskwaliteiten en verbinding staan voor mij voorop. Ik merk dat het bevrijdend werkt om dat te accepteren van mezelf. Ik hoef niet meer zo bezig te zijn allerlei doelen buiten mezelf na te streven; daar ligt niet de prioriteit in mijn leven. Ik ben altijd veel met allerlei op zich waardevolle doelen bezig geweest. Ik begrijp nu ook beter waarom veel van die doelen nooit helemaal uit de verf gekomen zijn. Mijn ware passie lag in wezen altijd ergens anders. Het is niet helemaal nieuw voor me om dat te ontdekken, maar ik kan het nu vollediger accepteren. En dat geeft me veel rust.

Ieder mens heeft zowel een gerichtheid naar binnen als een gerichtheid naar buiten. Maar voor verschillende mensen ligt de prioriteit anders. Voor het masculiene hart ligt de prioriteit bij het leveren van een bijdrage aan de wereld. Die bijdrage kan alleen effectief en duurzaam zijn als het masculiene hart zich kan verbinden met de feminiene kant in zichzelf. Dat wil zeggen: als die bijdrage gevoed wordt door een sterke verbinding met het eigen innerlijke leven, met ‘beingness’. Anders gaat het leven, de levendigheid eruit. Daarom zal het masculiene hart ook aandacht moeten geven aan de eigen innerlijke ontwikkeling.
Het masculiene hart moet aandacht geven aan de eigen innerlijke ontwikkeling

Voor het feminiene hart ligt de prioriteit bij het ‘in verbinding zijn’, in verbinding met jezelf en in verbinding met anderen. Dat wil niet zeggen, dat er helemaal geen behoefte is aan het hebben van een doel buiten zichzelf. Ook het feminiene hart levert een bijdrage, maar meer door wie het is, dan door wat het doet. Het is een inspiratiebron voor anderen, een bron van ‘empowerment’. Het laat zien hoe verrijkend het kan zijn voor ieders leven, als je leeft vanuit verbinding met jezelf en met je eigen waarheid. Het betekent veel voor anderen als je werkelijk in contact bent met jezelf en met anderen. Vanuit mijn verbinding met mijn feminiene hart ben ik een ‘elder’ zijn voor anderen, een oudere wijze. Ik ben vanuit mijn levenservaring, die ik vaak met vallen en opstaan heb vergaard, een inspiratiebron voor anderen. Ik houd anderen een spiegel voor en ik laat iedereen de ruimte om voor zichzelf te kijken wat hij of zij daarmee wil doen. Ik doe dat onder andere in mijn werk als (relatie)coach en als Human Design adviseur.
Je eigen innerlijke waarheid ontdekken en accepteren

Zelf-acceptatie is de basis van alles. Een masculien hart is niet beter dan een feminien hart of omgekeerd. Maar in onze cultuur wordt het een soms wel hoger aangeslagen dan het andere. Doelen stellen en doelen bereiken heeft vaak een hoge status. Het werkt bevrijdend als je onafhankelijk daarvan je eigen waarheid kunt ontdekken en accepteren. Heb jij een mannelijk of een vrouwelijk hart? Hoe geef je daar de ruimte aan in je werk en in je leven? En welke obstakels kom je daarbij tegen? Ik hoor het graag van je.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  015 - 28 55 219  |  Glazenmakerstraat 19  |  2645 KX Delfgauw     kleine facebook   linkedin grijs