Visie en Inspiratie

Wat is een dialoog

Een dialoog is een gesprek tussen mensen die zichzelf en elkaar serieus nemen In een dialoog is er ruimte voor alles wat van belang is In een dialoog luisteren mensen naar zichzelf en naar elkaar Stilte is de bron van de dialoog   Een dialoog is een onderzoek naar waarheid Soms begint een dialoog omdat […]

Transitie van oud naar nieuw

We leven in een overgangstijd van een oude wereld, die op z’n eind loopt naar een nieuwe wereld die geboren wil worden. Dat biedt grote mogelijkheden én het is vaak ook heel erg lastig. Het oude werkt niet meer of levert ongewenst resultaten op. Oude wereldbeelden en oude politiek leiden tot steeds meer crisissituaties op […]

Dialoog schept ruimte

Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom. Viktor E. Frankl Zijn we een gevolg of een oorzaak? We leven in een tijdperk van transitie. Er komt veel op ons af. Individueel krijgen we een enorme […]

Wat ik doe

Lezingen en Ontmoetingen

Ik vind het erg leuk om lezingen te geven voor alle mogelijke gezelschappen, die geïnteresseerd zijn iets nieuws te ontdekken en te onderzoeken. Mijn lezingen bestaan altijd uit een deel nieuwe input en een deel interactie. Kenmerkend voor de nieuwe input zijn: inspiratie, levendigheid, vernieuwend denken en concrete handelingsperspectieven. Interactie betekent hier: samen denken, samen […]

Persoonlijke Ontwikkeling

Werkelijke persoonlijke ontwikkeling is in de eerste plaats: innerlijke ontwikkeling. Het gaat erom op een liefdevolle en eerlijke manier naar onszelf te leren kijken. We zien de realiteit onder ogen van wie we geworden zijn. We stoppen om onszelf te veroordelen. We hebben een open onderzoekende houding tegenover onszelf. We oefenen in radicale zelfacceptatie. We […]

Workshops en Seminars

In workshops en seminars staat het interactief, ervaringsgericht leren centraal. Gewoonlijk is er een combinatie van individueel werk, werk in duo’s, triades en kleine groepen en werk in de grote groep. Het werk is gericht op zelfonderzoek en persoonlijke ontwikkeling, op relatie-ontwikkeling en op het vrij kunnen functioneren en vruchtbaar samenwerken in groepen. Het ervaringsgericht […]

Dialoogbegeleiding

Dialoog is een manier van werken met groepen en teams, waarbij er een grote mate van rust in het gesprek is. Dat maakt het mogelijk om tot een kern te komen. Deelnemers hebben de ruimte zich werkelijk uit te spreken. Alle deelnemers luisteren met respect naar elkaar. De dialoog blijkt steeds weer een vruchtbare manier […]

Dialoog volgens David Bohm

David Bohm (1917-1992) was een van de grondleggers van de dialoog. Zijn werk is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van de dialoog in onze tijd. Samen met twee anderen heeft hij een voorstel gedaan voor een manier om met elkaar in dialoog te gaan. Bij deze vorm van dialoog komt een heterogeen samengestelde […]

Procesbegeleiding

Het woord ‘proces’ wordt op veel verschillende manieren gebruikt. Sommigen bedoelen er ‘emotionele processen’ mee en associëren het met psychotherapie en heling. Anderen denken aan ‘bedrijfsprocessen’: de stappen en procedures die nodig zijn om beoogde resultaten tot stand te brengen. Ik bedoel er iets anders mee. Mijn belangstelling gaat uit naar het begeleiden van ontwikkelingsprocessen. Dat zijn processen […]

Leercoaching en Supervisie

Dialoogwerk bestaat uit een grote verzameling dialogische werkwijzen, modellen en interventies. Dit zijn de onmisbare hulpmiddelen van de dialoog. Er is een uitgebreide literatuur [verwijzing naar literatuurlijst invoegen] beschikbaar waarin dit alles beschreven staat. Een dialogische levenshouding De essentie van de dialoog wordt gevormd door de dialogisch levenshouding die eraan ten grondslag ligt. De dialoogbegeleider […]

Human Design Starterspakket

Het Human Design Starterspakket bestaat uit 3 sessies van elk anderhalf uur. In die drie sessie krijg je volledige informatie over jouw eigen design. Maar het starterspakket geeft je veel meer:  je krijgt meteen praktische handvatten, hoe je de informatie over je eigen design kunt inzetten om concreet aan de slag te gaan met de uitdagingen, […]

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes