Workshops en Seminars

In workshops en seminars staat het interactief, ervaringsgericht leren centraal. Gewoonlijk is er een combinatie van individueel werk, werk in duo’s, triades en kleine groepen en werk in de grote groep. Het werk is gericht op zelfonderzoek en persoonlijke ontwikkeling, op relatie-ontwikkeling en op het vrij kunnen functioneren en vruchtbaar samenwerken in groepen.

Het ervaringsgericht werk wordt ondersteund door de inbreng van de begeleiders. Deze inbreng is gericht op inspiratie en begripsontwikkeling.

Ik verzorg workshops en seminars voor bestaande groepen en teams. Soms is er ook een open aanbod, waar iedere belangstellende zich voor kan inschrijven.

Thema’s voor workshops en seminars:

 Introductie in de dialoog

  • Variërend van een halve dag tot twee dagen. Kennismaking met dialogische werkwijzen en dialogische houding. Oefenen in het werken met dialogische principes.

Van Interventie naar Presentie

  • Een doenerige, oplossingsgerichte aanpak levert vaak averechtse resultaten op. Werken vanuit Presentie brengt je in contact met het potentieel in jezelf en in de ander(en). Hoe doe je dat? Wat staat je in de weg? Hoe leer je daarmee omgaan?

 Onderstroom en Bovenstroom in organisaties

  • We zijn vaak eenzijdige gericht op de inhoud van wat er op ons afkomt. Daardoor zien we niet wat het diepere patroon daaronder is. Wat is het krachtenveld waardoor oude patronen in stand gehouden worden, ook al willen we dat niet. Hoe kunnen we die krachten gaan zien? Hoe kunnen we ermee gaan spelen, zodat ze vóór ons gaan werken in plaats van tegen ons?

Samenwerken aan transitie

  • Werken aan relaties en sociale duurzaamheid met het oog op culturele, economische en ecologische transitie.

Bohmiaanse dialoog

  • Zie het artikel elders op deze website. In deze workshop wordt uitsluitend in de grote groep gewerkt.

 Deep Dive into Dialogue

  • Dit is een intensief seminar van 6 dagen. Geschikt voor mensen die eerder ervaring met dialoog hebben opgedaan. Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Vrijheid in werk en relaties. Verdiepen van een dialogische en procesgerichte levenshouding. Combinatie van persoonlijk werk, systemisch werk en dialogisch werk. Een ervaring van onschatbare waarde voor iedereen en zeker voor mensen die zelf met dialoog en groepsprocessen werken.

Teamontwikkeling

  • Voor bestaande teams. Focus en programma in overleg met opdrachtgever en team.

Dragon Dreaming

  • Een integrale aanpak van vernieuwende en op transitie gerichte projecten. Met aandacht voor Dromen, Plannen, Doen en Vieren. Overkoepelende doelstellingen: Persoonlijke Ontwikkeling, Community Building, Dienst aan de Aarde. Beschikbaar als workshop (om de methode te leren kennen) en als projectbegeleiding (praktische toepassing in een concreet project).

Als u geïnteresseerd bent in workshops of seminars nodig ik u uit contact op te nemen.

Als je dit artikel wilt delen...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes