Transitie van oud naar nieuw

We leven in een overgangstijd van een oude wereld, die op z’n eind loopt naar een nieuwe wereld die geboren wil worden.

Dat biedt grote mogelijkheden én het is vaak ook heel erg lastig.

Het oude werkt niet meer of levert ongewenst resultaten op.

Oude wereldbeelden en oude politiek leiden tot steeds meer crisissituaties op het gebied van economie, financiën, klimaat en onoplosbare conflicten in de wereld.

Oude organisatievormen doden de creativiteit en het verantwoordelijkheidsgevoel van de medewerkers en schaden het vertrouwen.

Oude relatievormen verstikken de vrijheid die nodig is om tot vernieuwing te komen.

Oude zelfbeelden benemen ons het zicht op wie we werkelijk zijn en op ons hoogste potentieel.

Het nieuwe dient zich aan, maar is er nog niet.

Dat kan onzekerheid geven en de neiging om tegen beter weten in aan het oude te blijven vasthouden.

In deze overgangstijd ondersteun ik individuen, teams, organisaties en maatschappelijk initiatieven bij het ontwikkelen van en vormgeven aan nieuwe vormen van met elkaar leven en werken. Op deze site vindt u informatie over de uitgangspunten van mijn werk en over mijn concrete aanbod.

Begeleiding bij transitie

Bij de veranderingen in onze tijd gaat het niet meer om kleine aanpassingen, maar om paradigmaverschuivingen. Veranderingen op allerlei gebieden hangen met elkaar samen.

Het gaat om persoonlijke ontwikkeling, verandering in onze manieren van kijken en denken, veranderingen in onze manier van met elkaar omgaan. Organisatieverandering. Een andere manier van omgaan met de wereld en de natuur.

Vanuit mijn achtergrond als sociaal-psycholoog is mijn primaire invalshoek persoonlijke ontwikkeling en het creëren van vruchtbare (samenwerkings-)relaties. Persoonlijk functioneren en samenwerken kun je niet los zien van de concrete werkelijkheid waarin mensen leven en werken. Authenticiteit speelt zich niet af in het luchtledige, maar in een concrete maatschappelijke situatie, waarin er iets nodig is. Daarom staat aandacht voor de concrete realiteit waarin mensen leven en werken altijd voorop bij alles wat ik doe.

Als je dit artikel wilt delen...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes