Tag Archives | dialoogtraining

Kun je een dialogische levenshouding aanleren?

Dit is een diepe vraag die niet gemakkelijk te beantwoorden is. Van 2008 tot 2014 hebben we 5 opleidingsgroepen in ‘Dialoogprocesbegeleiding’ gegeven. De deelnemers waren vrijwel allemaal mensen met een hoge mate van bewustzijn en persoonlijke ontwikkeling. Voor veel van hen heeft de opleiding een diepgaande transformatie teweeggebracht in de richting van een dialogische levenshouding. […]

Continue Reading

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes