Procesbegeleiding

Het woord ‘proces’ wordt op veel verschillende manieren gebruikt.
Sommigen bedoelen er ‘emotionele processen’ mee en associëren het met psychotherapie en heling. Anderen denken aan ‘bedrijfsprocessen’: de stappen en procedures die nodig zijn om beoogde resultaten tot stand te brengen.

Ik bedoel er iets anders mee. Mijn belangstelling gaat uit naar het begeleiden van ontwikkelingsprocessenDat zijn processen met een open einde. Er zijn wel intenties en die zijn belangrijk voor de voortgang van het proces. Maar het is vooraf niet bekend tot welk resultaat het proces precies zal leiden. En als er een resultaat bereikt wordt is dat nooit een eindresultaat. Want ook het resultaat is open: de ontwikkeling gaat altijd door.

Procesbegeleiding kan gaan over:

  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Ontwikkeling in (persoonlijke of zakelijke) relaties
  • Teamontwikkeling
  • Organisatie-onwikkeling
  • Ontwikkelingen in de samenleving

In de praktijk gaat het vaak over een combinatie van meerdere aspecten van ontwikkeling.

Processen worden gekenmerkt door elkaar afwisselende perioden van stroming en stagnatie. Procesbegeleiding kan in iedere fase plaatsvinden. De aanleiding om met procesbegeleiding te beginnen is vaak dat er sprake is van een wat langere fase van stagnatie. Procesbegeleiding kan helpen te begrijpen wat er in die fase aandacht nodig heeft. Gewoonlijk brengt dat de stroming in een proces weer op gang.

Als u hier belangstelling voor hebt of u wilt u nader oriënteren over de mogelijkheden, dan nodig ik u uit contact met mij op te nemen.

Artikel Groepsontwikkeling en dialoog

 

 

 

 

Als je dit artikel wilt delen...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes