Lezingen en Ontmoetingen

Ik vind het erg leuk om lezingen te geven voor alle mogelijke gezelschappen, die geïnteresseerd zijn iets nieuws te ontdekken en te onderzoeken. Mijn lezingen bestaan altijd uit een deel nieuwe input en een deel interactie.

Kenmerkend voor de nieuwe input zijn: inspiratie, levendigheid, vernieuwend denken en concrete handelingsperspectieven.

Interactie betekent hier: samen denken, samen onderzoeken, wederzijdse inspiratie. Dat gaat dus veel verder dan Q&A.

Thema’s voor lezingen:

Groepsontwikkeling en Dialoog.

  • Hoe inspiratie en stagnatie benut kunnen worden om tot vruchtbare samenwerking te komen. Reflectie als creatieve impuls voor persoonlijke en zakelijke co-creativiteit.

De waarheid over verschillen.

  • Wat is er nodig om de kracht van diversiteit te benutten? Welke verschillen zijn potentieel vruchtbaar en welke zijn nooit vruchtbaar te maken? Wat is het geheim van vruchtbaar omgaan met verschillen? Wat is de uiteindelijke winst?

 Dialoog, transitie en sociale duurzaamheid.

  • Waarom sociale duurzaamheid essentieel is voor de transitie naar economische en ecologische duurzaamheid. Concrete stappen om tot sociale duurzaamheid te komen.

 Anders denken, hoe doe je dat?

  • Gebaseerd op het werk van David Bohm en van Otto Scharmer. Waarom is ‘downloaden’ zo’n krachtige gewoonte? Hoe kunnen we de transitie maken naar creatief denken? Naar creatief samen denken?

 Ik-kracht en Wij-kracht

  • Individualiteit en Samenwerking. Waarom zitten ze elkaar zo vaak in de weg? Hoe kunnen ze elkaar versterken.

 Dialoog als levenshouding

  • Wat is een dialogische levenshouding? Wat zijn de weerstanden ertegen? Hoe kunnen we een dialogische levenshouding ontwikkelen? Wat betekent dat voor onze relaties? Voor ons werk?

Boekpresentaties

  •  Over het (nog te verschijnen) Handboek Dialoog.

Andere thema’s rond persoonlijke ontwikkeling, dialoog, creativiteit en transitie.

  • In overleg met de opdrachtgever.

Ontmoetingen

Bij een open ontmoeting is er geen van tevoren vastgesteld thema en ik geef ook geen lezing.
We hebben een open gesprek over wat er leeft onder de mensen die elkaar ontmoeten. We volgen geen bepaalde gespreksmethode, maar laten ons leiden door onze inspiratie in het moment. Presentie, authenticiteit en diep luisteren zijn belangrijke elementen in een open ontmoeting. We streven geen concreet doel na. In deze open ruimte kunnen nieuwe inzichten ontstaan en een oprechte verbinding tussen de deelnemers.

Belangstelling?

Ik word graag uitgenodigd voor lezingen of ontmoetingen op conferenties, in de boardroom, op bos- en heidagen, binnen de transitiebeweging, bij vernieuwende projecten op het gebied van wonen en werken, door mensen met creatieve ideeën en op voor mij nog onbekende plaatsen. Als u daar belangstelling voor hebt nodig ik u uit contact met mij op te nemen. We overleggen dan over een passende invulling.

Voor openbaar toegankelijke lezingen die al gepland zijn: zie agenda.

 

 

 

 

 

Als je dit artikel wilt delen...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes