Leercoaching en Supervisie

Dialoogwerk bestaat uit een grote verzameling dialogische werkwijzen, modellen en interventies. Dit zijn de onmisbare hulpmiddelen van de dialoog. Er is een uitgebreide literatuur [verwijzing naar literatuurlijst invoegen] beschikbaar waarin dit alles beschreven staat.

Een dialogische levenshouding

De essentie van de dialoog wordt gevormd door de dialogisch levenshouding die eraan ten grondslag ligt. De dialoogbegeleider heeft zich deze levenshouding in hoge mate eigen gemaakt. Deelnemers aan de dialoog ontwikkelen deze houding gaandeweg.

De dialogische levenshouding wordt onder andere gekenmerkt door authentiek spreken (vanuit essentie), diep luisteren, inclusief denken, oog voor complexiteit en afstemming op aanwezige ontwikkelingstendensen. Deze houding is de basis voor duurzame samenlevings- en samenwerkingsverbanden. We beschrijven deze houding uitgebreid in ons boek.

Voor procesbegeleiders, teambegeleiders, verandermanagers, coaches en anderen die zich deze houding willen eigen maken bieden we een individueel en/of groepstraject, dat speciaal hierop gericht is. Hierin staat de dialogische houding centraal. Als u hier belangstelling voor hebt kunt u dit laten weten via de contactpagina.

 

 

 

Als je dit artikel wilt delen...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes