Kees Voorberg

Ik ben van opleiding sociaal-psycholoog. Na mijn studie heb ik IMG_2412aopleidingen gevolgd in Psychosynthese (Piero Ferrucci, Diana Whitmore e.a.), Interventiekunde (Edu Feltmann), Procesgeoriënteerde Psychologie (Arnold Mindell, Max Schüpbach e.a.), Community Building (Scott Peck) en Mystieke Principes (Thomas Hübl).

Op het gebied van dialoog heb ik veel geleerd van Christina Baldwin en Ann Linnea (PeerSpirit), Chief Phil Lane jr (Four Worlds Institute), Martina Hartkemeijer (Dialogprojekt.de), en het meest van allen van mijn goede vriend en collega-dialoogbegeleider Eelco de Geus (Institut für Systemdynamik & Dialog, Wenen).

Werkervaring

Ik heb ruim 10 jaar in het onderwijs gewerkt, zowel voortgezet onderwijs als HBO. Daarna ben ik mijn eigen bureau begonnen, dat zich aanvankelijk vooral richtte op loopbaanbegeleiding en levens- en werkcoaching. Na ongeveer 7 jaar verschoof het accent naar het geven van trainingen en opleidingen binnen allerlei organisaties (o.a. KLM, Provincie Zuid-Holland, Ministerie van LNV). Veel trainingen gingen over onderwerpen als leiderschap, coaching, samenwerking, teambuilding of conflicthantering.

Dialoog

Sedert 2002 richt ik me volledig op het werken met dialoog. Ik heb dialogen begeleid in veel commerciële organisaties, binnen de volkshuisvesting, in de gezondheidszorg, in oude stadswijken, en in interculturele en interreligieuze verbanden. Daarnaast heb ik veel open workshops gegeven. Vanaf 2008 heb ik samen met Eelco de Geus de opleiding ‘Dialoogprocesbegeleiding ‘ opgezet en begeleid. Ons boek over dialoog, dat in 2015 verschijnt is een weerslag van onze ervaringen in en buiten de opleiding. Sedert 2009 ben ik ook als moderator verbonden aan het European Leadership Platform.

Momenteel richt ik me, naast het begeleiden van verschillende soorten dialogen, op het ondersteunen van dialoogbegeleiders in de vorm van supervisie en coaching. Ik verzorg lezingen en verhalensessies over allerlei onderwerpen, die direct of zijdelings met dialoog, persoonlijke ontwikkeling, anders denken/anders doen, gemeenschapsvorming, transformatieprocessen en transitie naar duurzaamheid te maken hebben. Verder ben ik verbonden aan Den Haag in Transitie (DHiT), een platform voor de ontwikkeling naar duurzaamheid op lokaal niveau.

 

Als je dit artikel wilt delen...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes