Dialoog schept ruimte

Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom.

Viktor E. Frankl

Zijn we een gevolg of een oorzaak?

We leven in een tijdperk van transitie. Er komt veel op ons af. Individueel krijgen we een enorme hoeveelheid informatie te verwerken. We staan onder druk, zowel in ons werk als privé. De wereld lijdt onder oorlogen en een ernstige epidemie. Er dreigt een enorme klimaatcrisis.

  • Welke mensen en welke organisaties kunnen we nog vertrouwen?
  • Waar staan we te midden van al deze turbulentie?

We hebben de keus tussen twee houdingen

Als we kijken wat er allemaal op ons afkomt en daarop reageren zijn we een gevolg. De situatie is leidend en we zoeken voor ons zelf de marges, waarbinnen we zo aangenaam en verantwoord mogelijk kunnen leven.

Jezelf als bron zien

We kunnen er ook voor kiezen een oorzaak te zijn. Die houding begint met zelfkennis. We stemmen ons af op wie we ten diepste zijn. Wat is ons werk? Wat is onze wezenlijke bijdrage? We kiezen ervoor een creatieve kracht te zijn. Impact te hebben vanuit vertrouwen en nederigheid. Van daaruit stemmen we ons af op mensen en situaties die we ontmoeten. We ervaren onze verbondenheid met de wereld buiten ons. Onze manier van zijn wordt een deel van de oplossing.

Als je dit artikel wilt delen...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes