Relatie-kwaliteit en Eigenheid

Onze eigenheid is het mooiste wat we hebben. Als we de kwaliteit van onze eigenheid inbrengen in onze relatie, in de contacten met onze ouders en kinderen, met onze vrienden, in de samenwerking met collega's en met klanten, dan winnen al die relaties aan kwaliteit. Dan wordt er van alles mogelijk wat daarvoor onmogelijk leek. Dan ontstaat er verbinding en ervaren we een diepe voldoening in ons leven en in ons werk.

Waaraan kunnen we eigenheid herkennen, bij onszelf en bij anderen?
We kunnen eigenheid niet heel precies omschrijven, omdat het zich in vele vormen kan tonen. Het unieke, het creatieve aspect ervan is kenmerkend voor eigenheid. Maar toch kunnen we wel een aantal karakteristieken zien, die erop wijzen dat iemand in hoge mate authentiek is in zijn wijze van zijn en doen.

  • Eigenheid heeft altijd een element van creativiteit in zich. Het volgt nooit een programma; het kan niet van te voren bedacht of gerepeteerd worden. Eigenheid is een flexibele reactie op datgene waar we hier en nu mee geconfronteerd worden. Vanuit eigenheid is iemand in staat zich te verbinden met wat voor hem of haar waar is, wat juist is, wat klopt in die situatie. Vanuit contact met een innerlijke bron kan je met een authentieke respons komen op wat zich voordoet.

  • We komen in contact met onze eigenheid als we ons innerlijk vrij voelen. Nelson Mandela is een aansprekend voorbeeld van iemand die in gevangenschap een grote mate van innerlijke vrijheid ontwikkelde. Dat maakte het mogelijk dat hij op een volstrekt authentieke wijze leiding kon geven aan Zuid-Afrika in de eerste jaren na de apartheid. Zolang we innerlijk niet vrij zijn, maar ons afhankelijk voelen, bijvoorbeeld van de goedkeuring van anderen, van omstandigheden zoals werkdruk of andere stress of van gewoontes die we nodig hebben om ons comfortabel te kunnen voelen, zolang worden we beperkt in ons contact met onze eigenheid. Als we zelf geen contact hebben met onze eigenheid kunnen we die ook niet tot uitdrukking brengen in het contact met anderen.

  • Eigenheid komt tot bloei vanuit zelf-acceptatie. Als we bepaalde aspecten van onszelf niet kunnen accepteren als onze realiteit, als we ons er misschien voor schamen, kunnen we die delen van ons zelf niet belichamen en niet leven. Ik hoorde laatst een flard van een interview met Marc de Hond. Hij is door een dwarslaesie aan een rolstoel gebonden en is door een heel proces heengegaan om tot acceptatie daarvan te komen. Daardoor geïnspireerd schreef hij een kinderboek over zelf-acceptie: 'De fantastische scheve toren van Pisa'. Pisa is een onooglijk dorp in Italië, dat op zichzelf voor niemand interessant is. De toren die er gebouwd werd was niet als een scheve toren bedoeld, maar als een rechte. Toen die toch ging verzakken hebben ze er aanvankelijk van alles aan gedaan om hem weer recht te krijgen. Uiteindelijk hebben ze moeten accepteren dat dat niet lukte. Daarna bleek het verzakken van de toren een 'blessing in disguise' te zijn, die veel mensen en daarmee veel welvaart naar Pisa gebracht heeft. De boodschap van de Hond: als we onze realiteit kunnen accepteren, als we juist datgene van onszelf kunnen accepteren, dat het moeilijkst is, ontdekken we de schat die daarin verborgen ligt.

  • Onze eigenheid wordt niet beïnvloed door de omgeving waarin we verkeren. Eigenheid is onafhankelijk van de omgeving; in elke omgeving kun je jezelf zijn. Dat betekent dat we dus ook geen moeite hoeven te doen om onze omgeving aan te passen, zodat we maar onszelf kunnen zijn. Als we proberen dat wel te doen maken we ons in feite afhankelijk van uiterlijke omstandigheden, en daarmee geven we juist onze eigenheid op. We hoeven dus niet eerst een andere baan te hebben, meer vrije tijd, meer geld, meer ruimte van onze partner, een betere regering of wat dan ook. Juist de realiteit van nu daagt ons uit daarin onszelf te zijn. Als we meer en meer onszelf worden zien we soms dat er ook dingen in onze omgeving gaan transformeren.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  015 - 28 55 219  |  Glazenmakerstraat 19  |  2645 KX Delfgauw
Werkadres: Coachhuis Delft  |  Marshalllaan 2  |  2625 GZ Delft  kleine facebook