Ervaringen met eigenwijze intervisie

 

 

Ervaringen met Eigen-Wijze intervisie

Voor coaches en teamcoaches

 

Samenvatting: In dit artikel beschrijven we een vorm van intervisie voor coaches en teamcoaches, die verder gaat dan de meer gebruikelijke vormen. Wat zijn onze ervaringen? Wat zijn de verschillen? Wat levert deze vorm van intervisie op?

 

Wat is intervisie?

Intervisie is een werkvorm, waarin collega’s uit eenzelfde vakgebied op basis van gelijkwaardigheid samen onderzoek doen naar vragen die in hun praktijkbeoefening gerezen zijn. Veel vragen hebben betrekking op het eigen handelen en een van de doelen is dat alle deelnemers, degene die de vraag inbrengt en ook de anderen, meer zicht krijgen op hun eigen blinde vlekken. Door intervisie krijg je als deelnemer de beschikking over een veel ruimer scala aan handelingsperspectieven (interventies) in je eigen situatie. Je ruimt onbewuste blokkades in jezelf op, waardoor je een veel grotere vrijheid van handelen krijgt, zowel in je werk als privé.

 

Hoe werkt intervisie?

Een veel gebruikte vorm is die, waarbij een van de deelnemers een casus uit de eigen beroepspraktijk inbrengt, samen met de vragen, die de casus bij hem heeft opgeroepen. Gewoonlijk wordt deze casus via een vaste structuur onderzocht, wat vaak tot verhelderende inzichten leidt. Voor veel deelnemers is dit een vruchtbare manier van werken, omdat hij nauw aansluit bij de eigen dagelijkse praktijk en omdat hij een beroep doet op ieders eigen vermogen om zelf tot nieuwe inzichten te komen.

 

Intervisie, maar dan anders

Deze vorm past echter niet voor iedereen, en niet altijd. Sommigen hebben er wel goede ervaringen mee, maar willen na verloop van tijd een stap verder zetten. Wij hadden zelf ook die behoefte en hebben daarom een nieuwe vorm van intervisie ontwikkeld, die ons erg goed bevalt en die ons ook meer oplevert. Het helpt verder te komen dan oplossingen van problemen en nieuwe inzichten. Het brengt een creatieve stroom op gang, het geeft nieuwe inspiratie, brengt op nieuwe ideeën en brengt vaak verrassende nieuwe ontwikkelingen op gang.

 

Wat is de inspiratiebron voor eigenwijze intervisie?

Bij het creëren van deze vorm van eigenwijze intervisie zijn we geïnspireerd door onze gedeelde achtergrond in Dialoogproceswerk. Dat is een vorm van dialoog, die gekenmerkt wordt door:

  • Heldere intenties over waarom we bij elkaar zijn; wat beweegt ons om nu met elkaar dit gesprek aan te gaan?
  • Openheid over de uitkomst van het proces. We formuleren geen strakke doelen, waaraan we het succes van de gesprek achteraf kunnen afmeten. Alle uitkomsten zijn welkom.
  • Vertrouwen, dat het proces een eigen dynamiek heeft en dat datgene wat waardevol voor ons is zich daarin zal ontvouwen.
  • Bereidheid open te zijn over wat er in onszelf leeft.
  • Bereidheid open te zijn voor wat er in de anderen leeft.

 

Wat we gedaan hebben om de ontdekkingsruimte groter te maken

Vertaald naar eigenwijze intervisie betekent het dat we bijeenkomen om ons als professionals verder te ontwikkelen, en dat we in dat proces geen scherp onderscheid maken tussen werk en privéleven. Er loopt hoogstens een stippellijn tussen die twee maar geen scherpe grens. Je professionele ontwikkeling is nauw verbonden met je persoonlijke ontwikkeling en het heeft voor ons goed gewerkt om open te zijn voor hoe die twee voortdurend op elkaar inwerken. We laten dus los dat het altijd over werk moet gaan. Het mag ook persoonlijk zijn. De intentie om met professionele ontwikkeling bezig te zijn brengt ons altijd op het juiste moment weer terug op dat spoor. Dat is een organisch proces en we hebben gemerkt dat we dat kunnen vertrouwen. Soms werken we ook doelgericht of oplossingsgericht als dat aan de orde is.

Door op deze manier met elkaar te werken maken we de ruimte voor iedereen groter. We dénken niet alleen ‘out of the box’; we gaan ervan uit dat de box alleen in het denken bestaat en niet in de werkelijkheid. Daarmee vergroten we onze speelruimte en we krijgen toegang tot een veel groter scala aan handelingsperspectieven. We vergroten onze innerlijke vrijheid en daarmee onze effectiviteit.

 

We boren onze collectieve intelligentie aan

We hebben gemerkt dat er op deze manier een afstemming op elkaar ontstaat, een creatief veld, waarin collectief leren mogelijk is en waarin we samen onze collectieve intelligentie kunnen benutten. Er ontstaat resonantie tussen de deelnemers, die tot meer diepgang in het onderzoek leidt. Daardoor gaan de deelnemers veel meer mogelijkheden zien, dan ze ooit alleen zouden kunnen ontdekken. Omdat er niets moet en alles mag, omdat er waardering is voor ieders eigenheid en een sfeer van onderling vertrouwen, ontstaat er veel plezier in het bezig zijn met ieders vragen, speelsheid en doen we steeds onverwachte nieuwe ontdekkingen.

 

Wil je weten of deze aanpak ook voor jou werkt?

Als je je aangetrokken voelt tot deze benadering en je wilt er meer over weten, dan nodigen we je uit een keer mee te doen. Je kunt dan zelf ervaren of onze benadering bij jou past en jou iets oplevert.

Als je na die eerste keer tot de conclusie komt dat je voor een wat langere tijd met deze vorm van begeleide intervisie wilt werken, dan kan dat.  Als je dat wilt, of je hebt andere reacties of vragen neem dan contact op met: info@hettyoostijen.nl , tel 06 41 9368 96 of via de contactpagina.

 

Kees Voorberg en Hetty Oostijen

 

Als je dit artikel wilt delen...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes