Een zwerver verliefd

Ooit, lang geleden, geleden zag ik een beeld voor me hoe mijn werk er in de toekomst uit zou kunnen zien. Mijn dagen begonnen niet met nuttige dingen doen, maar met spelen en er gewoon maar zijn, en mijn partner en ik hadden alle tijd voor elkaar. De eerste helft van de ochtend deed ik wat er in me opkwam en waar ik zin in had. Het was een tijd van ontspanning en plezier. Om een uur of 11 ging ik dan naar mijn werk, en mijn werk bestond eruit dat ik een zwerver was. Zonder plan of programma ging ik erop uit, te voet. Op mijn zwerftochten kwam ik op allerlei plaatsen waar iets aan de hand was. Op sommige plaatsen hadden mensen een conflict, waardoor ze niet goed verder konden in hun samenwerking. Ergens was er een lastig probleem dat voor stagnatie zorgde. Overal waar ik kwam was wel wat aan de hand.

Mijn aanwezigheid maakte dat vastgelopen situaties weer in beweging kwamen. Wat ik daar precies voor deed was in dat beeld niet zo duidelijk; in feite was het woord ’doen’ helemaal niet zo van toepassing. Belangrijk was dat ik aanwezig was op een bepaalde plek en dat ik mijn aandacht beschikbaar had voor wat er daar was. Ik luisterde. Ik luisterde naar wat de mensen in die situatie te zeggen hadden. En ik luisterde ook naar wat de situatie nodig had. In het beeld was destijds niet zo duidelijk wat ik precies met al die informatie deed. Maar het was wel duidelijk dat mijn aanwezigheid verschil maakte. Vastzittende situaties kwamen weer in beweging, mensen konden weer verder met elkaar, de energie ging weer stromen. En als dat gebeurde zwierf ik weer verder, tot ik na verloop van tijd weer in een andere situatie terechtkwam, waar ik door mijn aanwezigheid iets kon betekenen. Zo zwierf ik de hele dag en tegen een uur of vijf kwam ik weer thuis, waar ik dan vaak met de kinderen ging spelen.

De zwerver vandaag

Dat beeld zag ik lang geleden voor me. Toen was het een beeld en nu is veel daarvan realiteit geworden. Dus als je me ’s ochtends voor 11 uur belt heb je een grote kans dat ik aan het ‘spelen’ ben. De rest van de dag ben ik beschikbaar om te helpen de energie te laten stromen, waar die vastzit. Om beweging op gang te brengen, waar stagnatie is. Om blinde vlekken zichtbaar te maken. Om verbindingen tussen mensen weer voelbaar te maken. Om eraan bij te dragen dat de inspanningen van mensen vruchtbaar zijn. Dus als je een zwerver nodig hebt, die eens even langskomt: ik word daar graag voor uitgenodigd.

Wie kan mij uitnodigen?

Ik neem iedere uitnodiging serieus en ik kijk vervolgens of het een uitnodiging is die bij mij past. Als jouw uitnodiging mij niet past wil ik graag met jou samen nadenken bij wie je misschien beter terecht kunt met je uitnodiging. Dus het levert je altijd iets op.

Voor wat kunt u mij uitnodigen?

De kern van wat ik doe is luisteren. Naar de mensen en naar wat er nodig is voor het geheel. Aanwezig zijn bij wat er is. Stagnatie laten transformeren in stroming. Verharde situaties weer vloeibaar laten worden. Stromende energie laten uitkristalliseren in concrete resultaten.

Ik kom niet als inhoudsdeskundige. Mijn expertise gaat over processen. Daarmee help ik opdrachtgevers hun eigen inhoudsdeskundigheid effectiever te benutten. Wat daarvoor nodig is, is in ieder situatie weer anders. Ik heb daar geen vooropgezette ideeën over. De concrete situatie toont wat er nodig is, als we er met de juiste aandacht naar kijken. Soms gaat het over werken aan persoonlijke effectiviteit. Soms gaat het over een andere vorm van samenwerking. Soms gaat het over anders kijken naar en anders denken over de situatie. Soms gaat het over het beter benutten van verschillen. Soms gaat het over afscheid nemen als verschillen werkelijk onoverbrugbaar zijn. En in uw situatie gaat het misschien om nog heel iets anders.

Mijn inbreng is gebaseerd op eigen waarneming, veel ervaring, intuïtie, vragen stellen en met u in gesprek gaan.

Geïnteresseerd?

Kijk bij procesbegeleiding of neem contact op.

 

Als je dit artikel wilt delen...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes