Dialoogbegeleiding

Dialoog is een manier van werken met groepen en teams, waarbij er een grote mate van rust in het gesprek is. Dat maakt het mogelijk om tot een kern te komen. Deelnemers hebben de ruimte zich werkelijk uit te spreken. Alle deelnemers luisteren met respect naar elkaar. De dialoog blijkt steeds weer een vruchtbare manier te zijn om met onderlinge verschillen in een groep om te gaan. Door dit alles wordt de verbinding tussen de deelnemers versterkt. Groepen worden ook effectiever in hun functioneren. Vanuit de dialoog ontstaat vaak spontaan een grote mate van co-creativiteit.

Dialoog wordt onder andere ingezet:

 • In bedrijven en organisaties: Voor verbetering van de samenwerking, voor strategie-ontwikkeling, bij thema’s rond cultuurverandering, in contacten met klanten, bij fusie-besprekingen, voor reflectie op leiderschap.
 • In het onderwijs: In de klas, in de docentenkamer, in contacten tussen school en ouders.
 • In de zorg.
 • Voor het omgaan met interculturele verschillen, bijvoorbeeld in oude stadswijken.
 • Voor het omgaan met religieuze verschillen.
 • Bij maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld in de ruimtelijke ordening (plaatsing van windmolens; aanleg van een niew bedrijventerrein).
 • In vernieuwende projecten.
 • In families en relaties.
 • In leef- en woongemeenschappen.
 • In trainingen over ‘helder denken’.
 • In het kader van persoonlijke ontwikkeling en bewustzijnsgroei.

Dialoogbegeleiding

Dialoogbegeleiding gaat uit van een aantal heldere principes, zoals openheid, heldere intenties, ontwikkelen van vertrouwen, een onderzoekende houding, reflectie en inclusiviteit.

Iedere dialoog is anders

De concrete vorm van de dialoog en van de begeleiding is iedere keer anders, afhankelijk van de intenties met de dialoog, de mate van ervaring die de deelnemers hebben met dialoog en reflectie, en van de cultuur waarbinnen de dialoog gevoerd wordt.

Geïnteresseerd?

Als u belangstelling hebt voor dialoog en dialoogbegeleiding in uw situatie nodig ik u uit contact met mij op te nemen.

 

 

 

 

 

 

 

Als je dit artikel wilt delen...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes