Dialoog volgens David Bohm

David Bohm (1917-1992) was een van de grondleggers van de dialoog. Zijn werk is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van de dialoog in onze tijd.

Samen met twee anderen heeft hij een voorstel gedaan voor een manier om met elkaar in dialoog te gaan.

Bij deze vorm van dialoog komt een heterogeen samengestelde groep van 20 tot 40 mensen gedurende een periode van minimaal 3 uur bij elkaar om in dialoog te gaan. De dialoog wordt niet gefaciliteerd door interventies van begeleiders. De groep is dus geheel zelfsturend. De intentie is om de oordelen en andere innerlijke reacties die gedurende de dialoog opkomen waar te nemen en te onderzoeken. Dit onderzoeken van het eigen denken helpt om vrij te worden van ingesleten denkpatronen. Daardoor ontstaat er ruimte voor creativiteit en vernieuwend denken.De dialoog heeft geen van tevoren vastgesteld thema of doelstelling.

Als u belangstelling hebt voor een dialoog volgens Bohm, laat het ons weten. Als er voldoende belangstellenden zijn organiseren we weer een dialoog volgens Bohm.

Als je dit artikel wilt delen...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes