Checkpoints voor een excellente organisatie

In de afgelopen 20 jaar werkte ik als onafhankelijk procesbegeleider, dialoogbegeleider, adviseur en trainer voor veel verschillende organisaties. Ik heb dat altijd met volle overtuiging en inzet gedaan. Toch bleef ik ook altijd een buitenstaander in al die organisaties. Dat heeft voordelen en ook nadelen, zowel voor mezelf als voor de organisaties waar ik voor werkte. Sinds vorig jaar heb ik me (voor een deel van mijn tijd)  weer helemaal verbonden met een organisatie. Ik merk hoe anders het is om vanuit een interne positie aan verandering in een organisatie te werken, dan als externe begeleider. De relatie met de organisatie en de mensen in de organisatie is anders, en dat feit op zich heeft impact op de ontwikkelingen binnen de organisatie en in het contact tussen de organisatie en de omgeving.

Ik heb de tijd genomen om mijn nieuwe organisatie goed te leren kennen. Ik heb een goed gevoel gekregen van wat er in beweging is in de organisatie en wat de kwaliteiten zijn van de organisatie en van de mensen die er werken. Ik heb ook gezien wat er stagneert, waar de organisatie zijn doelen niet bereikt en hoe lastig het is daarin een shift te maken. Een belangrijke moment was het U.lab van Otto Scharmer (Theorie U), dat we met 27 mensen in de organisatie gevolgd hebben. Dat gaf een krachtige impuls voor verandering van binnenuit. Er is een beweging op gang naar een excellente organisatie.

Wat bedoelen we daar precies mee, met een excellente organisatie? Dit is een checklist waar in iedere organisatie een gesprek over gevoerd kan worden. Zo’n organisatie:

  • Streeft waardevolle doelen na,
  • Bereikt daarbij belangrijke en aantoonbare resultaten,
  • Is integer, d.w.z. werkwijze en doelen kloppen met elkaar,
  • De mensen die er werken komen tot hun recht, kunnen er hun kwaliteiten inzetten en worden gewaardeerd,
  • Goede onderlinge relaties. Investeren in relaties door op een open manier aandacht te geven aan moeilijke thema’s en conflictsituaties en door ruimte te laten voor onderlinge verschillen,
  • Er is een goede balans tussen commitment en persoonlijke vrijheid.

Ik ben benieuwd of deze criteria ook van betekenis zijn voor uw organisatie. Word erover gesproken? Wat is de impact van dat gesprek? Wat zijn de sterke punten van uw organisatie en waar is er ruimte voor verbetering?

 

Als je dit artikel wilt delen...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

, ,

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes